Osteopaat D.O. Peter Verdin

Wie is?

Peter Verdin
tel. 011 69 49 51
email peter@osteopathie-verdin.be
peter-verdin.jpg
Osteopaat D.O.
» lees het volledige cv

Wat is osteopathie?

   
vitruvius.png 

Osteopathie is een zachte natuurlijke geneeswijze die de totale mens aanpak: dit is holistisch.

Wij kijken en luisteren dus niet alleen naar de klacht van de patiënt, maar zoeken ook waar die klacht vandaan komt.

 • Wat is de echte oorzaak?
 • Welke andere delen van het lichaam zijn erbij betrokken?
 • Welke verborgen aandoeningen staan ermee in verband?

Een osteopaat zal dus steeds naar de "gehele" mens kijken
en zal zich niet laten "misleiden" door de klacht alleen.

Voor wie?

Osteopathie is een behandeling voor zowel kinderen, volwassenen en baby's vanaf ongeveer 3 weken oud.

Osteopathie biedt een oplossing voor:

 • migraine en spanningshoofdpijn
 • rugpijn, hernia, artrose
 • reflux
 • spijsverteringsproblemen
 • obstipatie
 • spastische darmen
 • stress, depressie en angststoornissen
 • nekklachten, torticollis
 • schouder- en ribproblemen
 • tenniselleboog
 • astma, allergieën en eczema
 • etc.

Hoe verloopt de behandeling?

De osteopaat behandelt steeds de wervelkolom. De mens ontstaat immers door het samenvoegen van twee cellen. Daarna treden er een aantal celdelingen op. Het eerste orgaan dat wordt gevormd is het ruggenmerg, gelegen in én beschermd door de wervelkolom. Van hieruit ontstaan de overige lichaamsdelen en organen, die steeds verbonden blijven met de wervelkolom. Vandaar dat de wervelkolom heel belangrijk is. Een onevenwicht hier kan het hele lichaam verstoren.

Om tot een lichamelijk evenwicht te komen moet de osteopaat het evenwicht
in de wervelkolom herstellen. De wervelkolom is de "centrale" van het lichaam.

Hoe werkt een osteopaat?

Via manipulatie en mobilisatie van de wervelkolom (parietale technieken)

Een osteopaat die een goede opleiding heeft genoten, is allesbehalve een "kraker". Hij heeft geleerd te manipuleren op een manier die het lichaam geen schade toebrengt. Door zijn goede uitgangshouding en door de gerichte ontspanning van het gebied dat behandeld moet worden, komen deze technieken zacht over.
De opleiding speelt hierbij een grote rol: de manipulatie moet precies gelokaliseerd zijn, ontspannen, pijnloos en van korte duur. De therapeut moet de indicaties en de contra-indicaties goed kennen. Soms is het zelfs belangrijker te weten wat men vooral niet mag doen.

Via orgaantechnieken (viscerale technieken)

Hier gaat de osteopaat zeer zacht de organen en de omringende weefsels "ontspannen". Men gaat die ontdoen van verklevingen en vergroeiingen. Deze verklevingen kunnen ontstaan zijn na een operatie of ten gevolge van een verkeerde houding. Zoals een orgaan de oorzaak van een rugklacht kan zijn, zo kan een rugletsel eveneens de oorzaak zijn van een orgaanklacht. Door deze technieken verbetert de doorbloeding in de organen en worden andere delen van ons lichaam niet meer gehinderd.

Door spanning op de darmen kunnen de heupen geblokkeerd raken, wat kan leiden tot rugklachten. Het buikvlies is opgehangen aan de schouders en de heupen waardoor de organen goed moeten functioneren om schouders en heupen vrij te houden. Ziedaar al de relatie tussen de gewrichten en de organen. 

Via schedeltechnieken (craniale technieken)

De schedel bestaat uit een aantal botstukken die alleen blijven bewegen t.o.v. elkaar en dit gedurende het hele leven. Deze botstukken worden verbonden door "suturen" of naden.
Wanneer dit niet zo geconstrueerd was, zou iedere val op het hoofd een schedelbreuk tot gevolg hebben. Vanuit deze structuren vertrekken een aantal vliezen (fasciae) die door het hele lichaam lopen. Deze vliezen omringen onze hersenen, het ruggenmerg, de organen en al onze spieren, zenuwbanen en bloedvaten. Zo kan een osteopaat door op de schedel te werken andere plaatsen in ons lichaam beïnvloeden.

De schedel staat in interactie met de rest van het lichaam (de romp en de wervelkolom) door reflexzones. Er is steeds een interactie van het parietale, viscerale en het craniale systeem in het lichaam en deze drie moeten dus steeds in de behandeling geïntegreerd worden.

Praktisch

 • een behandeling duurt 45 minuten tot één uur
 • een doktersvoorschrift mag, maar is niet noodzakelijk
 • foto's (RX, NMR, scan) mogen worden meegebracht
 • kostprijs: 58 euro per behandeling
 • terugbetaling door het ziekenfonds is mogelijk
 • de periode tussen de behandelingen varieert van een week tot een maand